Hoạt động cá nhân + phần thưởng trong Võ Lâm Tương Tàn

Hỗ trợ tân thủ:

– Server  3acc /1pc/1ip.  2 account cùng phái/ip/pc.

– Cấp 180.

– Thành hành phù + thổ địa phù free.

– Full đồ xanh + an bang + định quốc.

– Full bí kíp 9x 12x, ngựa phi vân.

– Kvan free.

– 1 Vũ khí hkmp tuỳ chọn hệ phái.

VIÊM ĐẾ: (0h25,8h25,10h25,14h25,16h25,22h25)

-Báo danh phút 25, bắt đầu đánh phút 30, nếu đánh đến phút 50 chưa xong thì tự động đá ra ngoài.

-Qua ải nhận được: 1.000.000 EXP. Giết Boss ải nhận 1.000.000 EXP.

-Giết 3 boss ải cuối nhận 3.000.000 EXP, Giết 1 mạng người ở ải 10 nhận 1.000.000 EXP.

-Kết thúc Lương Mị Nhi nhận: 10.000.000 EXP + 5xu ..

VƯỢT ẢI : (Các giờ 0h55, 2h55, 4h55, 6h55, 8h55, 10h55, 14h55,16h55, 22h55)

-Qua ải nhận được 1.000.000 EXP

-Hoàn thành vượt 28 ải nhận: 10.000.000 EXP + Trang Bị.

-Giết Boss trong mật thất nhận được: 10.000.000 EXP + 5xu + 1 Mảnh Áo Nhu Tình.

PHONG LĂNG ĐỘ (Các giờ chẵn trừ 12h00, 20h00, 22h00, 2h00, 4h00)

-1 đợt có 3 Boss, Phần thưởng mỗi boss: 5.000.000 EXP + 40 Xu + Trang Bị .

-Hoàn thành thuyền nhận được 100.000.000 EXP.

VẬN TIÊU CÁ NHÂN (Đi Tống Kim Đoạt Top Để Nhận Hộ Tiêu Lệnh)

-Nhận tiêu ở Lâm tiêu đầu ( Ba Lăng Huyện 195/202)

-Trả tiêu ở NPC Thương Buôn (Ba Lăng Huyện 208/213)

-Phần thưởng: 20.000.000 EXP + 1-2 xu

ĐẤU TRƯỜNG MUÔN THÚ: (20h30 các ngày, trừ thứ 6)

-Báo danh ở NPC Đấu Trường Muôn Thú ở Tương Dương 196/200.

-Mỗi IP chỉ được tham gia 2 Acc. Trên 5 acc mới vào đánh nhau nhé.

-Giết 1 người nhận được: 1xu + 10 máu.

-Top 1 đấu tường Muôn Thú (nhận ở NPC Đấu Trường Muôn Thú) : 100xu +  Vòng Sáng SL500-KTC 10% hạn 23 tiếng.

HOẠT ĐỘNG ĐẢ CẨU: (19h00 Thứ 2 – 4 – 6)

-Báo danh ở NPC Báo Danh Đả Cẩu ở Lâm An 202/202.

-Đánh chết chó dại xuất hiện 30 rương.Mở rương đả cẩu thành công: 1xu.

-Chó dại sinh tồn thành công nhận thưởng 50xu.

QUẢ HUY HOÀNG: ( 20h00 thứ 2 đến thứ 7)

-Quả huy hoàng xuất hiện ở Trung Tâm Map Đấu Trường Đẫm Máu.

-Sử dụng quả nhận được 500.000 EXP + 1 Xu. Ngày ăn được 5 quả.

DÃ TẨU

-Điều kiện và Cách thức tham gia: Cấp độ 40 trở lên có thể thực hiện nhiệm vụ.

-Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận tối đa 40 nhiệm vụ / 1 ngày.

-Phần thường mốc nhiệm vụ dã tẩu trong ngày :

+Hoàn thành nhiệm vụ thứ 20 nhận 50.000.000 Kinh Nghiệm + 1 Thiên Sơn Bảo Lộ + 1 Quế Hoa Tửu. { Cộng Dồn }

+Hoàn thành nhiệm vụ thứ 30 nhận 100.000.0000 Kinh Nghiệm + 1 Thiên Sơn Bảo Lộ + 1 Quế Hoa Tửu. { Cộng Dồn }

+Hoàn thành nhiệm vụ thứ 40 nhận 125.000.000 Kinh Nghiệm + 1 Thiên Sơn Bảo Lộ + 1 Quế Hoa Tửu. { Cộng Dồn }

+Hoàn thành nhiệm vụ thứ 1.000 nhận được Nhẫn Tân Thủ Vĩnh Viễn

+Hoàn thành nhiệm vụ thứ 4.000 nhận được Bảo Rương HKMP Random Vĩnh Viễn

+Hoàn thành nhiệm vụ thứ 8.000 nhận được Bảo Rương HKMP Random Vĩnh Viễn

BOSS HOÀNG KIM: (22h05 , 12h30, 19h30 ra 10 Boss)

-Xuất hiện ngẫu nhiên ở các thành thị, thông trang, động 8x-9x.

-Phần thưởng: 50xu + Vật Phẩm.

BOSS SÁT THỦ: (15h00-16h00)

-Xuất hiện ở 5 động.

-Phần thưởng: 1 Mảnh Thiên Thạch.

HOA ĐĂNG (19h00 thứ 2-4-7)

-Xuất hiện tại map Ba Lăng Huyện

-Phần thưởng trả lời đúng 3 câu liên tiếp: 2 xu .

ĐUA NGỰA (19h00 thứ 3-5):

-19h00 thứ 3-5 báo danh tại NPC Báo Danh Đua Ngựa tại Tương Dương toạ độ 200/202.

-Phần thưởng:

Top Phần Thưởng
 Top 1  50 xu
 Top 2  40 xu
 Top 3  30 xu
 Top 4-10  10 xu
 Top 11-20  5 xu

TỐNG KIM

-Trên 10.000 điểm nhận được  + 1 Mảnh Thiên Thạch + 1 Rương Thần Bí.

-Trận 9h00,11h00,15h00,17h00,23h00:

Top Phần Thưởng
 Top 1  20.000.000 EXP + 30xu
 Top 2  15.000.000 EXP + 20xu
 Top 3  10.000.000 EXP + 10xu
 Top 4-10  5.000.000 EXP + 5xu

-Trận 13h00,21h00:

 

Top Phần Thưởng
 Top 1  40.000.000 EXP + 60 xu + 1 Ngựa Phiên Vũ 1 Ngày
 Top 2  30.000.000 EXP + 40 xu + 1 Ngựa Bôn Tiêu 1 Ngày
 Top 3  20.000.000 EXP + 20 xu + 1 Ngựa Bôn Tiêu 1 Ngày
 Top 4-10  10.000.000 EXP + 10 xu
 Top 11-20  5.000.000 EXP + 5 xu