Hoạt động Bang Hội + phần thưởng trong Võ Lâm Tương Tàn

HOẠT ĐỘNG VẬN TIÊU BANG HỘI (19h00 Chủ Nhật)

-Nhận tiêu tại Chu Tiên Trấn toạ độ 203/184. Chỉ có Bang Chủ mới nhận được.

-Vận tiêu đến Chu Tiên Trấn toạ độ 210/210 giao cho NPC Tiếp Nhận Tiêu Bang.

-Trong thời gian vận tiêu, bang chủ bị đánh chết hay cố ý out game thì tiêu sẽ quay về điểm xuất phát.

-Những lúc tiêu bị cướp đều có thông báo thế giới.

-Phần thưởng khi hoàn thành: 200xu .

SIÊU BOSS LÂM THỊT CHÓ (20h00 Thứ 2,4)

-Xuất hiện tại Trung Tâm Đấu Trường Đẫm Máu toạ độ 216/216.

-Phần thưởng khi tiêu diệt Boss: 200xu + 50 Mảnh Thiên Thạch .

LỒNG ĐÈN BANG HỘI (20h00 Chủ Nhật)

-Xuất hiện tại Trung Tâm Đấu Trường Đẫm Máu toạ độ 216/216.

-Bang chủ mở thành công nhận được: 200xu  + 50 Mảnh Thiên Thạch.

QUẢ HOÀNG KIM (20h05,20h15,20h25 thứ 3-5-7)

-Xuất hiện tại Trung Tâm Đấu Trường Đẫm Máu toạ độ 216/216.

-Chỉ có bang chủ mới mở được. Phần thưởng: 100xu + 10 Mảnh Thiên Thạch.

BAN QUẢN TRỊ SẼ CẬP NHẬP THÊM NHIỀU HOẠT ĐỘNG BANG HỘI CHO ANH EM TRẢI NGHIỆM.